Teilhard de Chardin - zijn Leven, zijn werken, zijn betekenis

Stichting Teilhard de Chardin Nederland

 

dubbelzijdige voor en achterkaft

Geachte lezer!

 

Onze samenleving heeft steeds meer een mondiaal en multicultureel karakter. Wij krijgen - hetzij direct, hetzij via de televisie - te maken met voor ons vaak vreemde denkpatronen, waarin mensen van andere landen en religies zijn grootgebracht. Willen wij in de toekomst vreedzaam met elkaar kunnen samenleven dan is het van het grootste belang, dat wij ons in de ander verdiepen. Immers, meer inzicht in de drijfveren en gewoonten van anderen leidt tot meer begrip en daardoor verdraagzaamheid en acceptatie.

Onze stichting, die zich richt op de convergentie (de toenadering) van wetenschap(pen) en religie(s), doet dat in het verlengde van de evolutieleer van Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Hij gaat niet in de eerste plaats uit van een geloofsovertuiging, maar van de mens. Hij ziet deze mens als een samen-werkingsverband van alle elementen, die de soort vanaf de big bang, heeft verenigd. De schepper legde in deze elementen van meet af aan iets van zichzelf, van Zijn Geest. Zoals ouders dit doen bij hun kinderen. Hun liefde gunt hun een eigen ontplooiing. In vrijheid van keuze. Daardoor ontstond de grote diversiteit op aarde aan opvattingen, geloofsrichtingen. Zoals ouders zal ook de schepper ze eens weer graag zien samenkomen. Teilhard noemt dat moment: het punt-Omega. Onze evolutie heeft ons dan bewust gemaakt van haar eigen doelstellingen. Met behoud van ieders identiteit hebben wij ons dan als mensheid ontwikkeld tot een eenheid in verscheidenheid.

Zoals met zijn eerdere boekje Het christendom in evolutie wil Antony Fernando ook met De grote wereldreligies de aanhangers van de diverse wereldgodsdiensten in dit bewustwordingsproces laten delen. Zijn hoop is erop gevestigd, dat de mensheid zal inzien, dat elke religie in wezen op deze evolutie is gericht, maar door de jaren heen vaak het bewustzijn van het wezen ervan heeft verloren. Hij onderscheidt daarom tussen een religie, die als traditie of instituut wordt doorgegeven en de religie, die vanuit eigen ervaring, inzicht en gevoel wordt beleefd.

Onze Stichting hoopt, dat alle lezers zullen bijdragen aan de verspreiding van dit boekje. Het is een vervolg op Het christendom in evolutie, dat ook via e-mail bij ons verkrijgbaar is. Prijs: € 15,- 

Te bestellen:

De boekjes van A. Fernando 'Het christendom in evolutie' en 'De grote wereldreligies en de twee vormen van elke religie' werden gedrukt in de sociale werkplaats van de GGZ te Heiloo, drukkerij De Dijk.  Ze kunnen besteld worden bij de Stichting Teilhard de Chardin (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en door:

Overboeking van het bedrag  van  € 15, -
per  exemplaar  op rekening:

NL20ABNA0584940076

t.n.v. Stichting Teilhard de Chardin
Op de Wieken 5
1852 BS HEILOO

dE RIJPING VAN EEN GEDACHTE KAFT

 

 

Eveneens te bestellen à € 15,-  stuur u ons een e-mail.

Brieven
aan Édouard Le Roy
(1921-1946)

De rijping van een gedachte

 

U kunt hier al een impressie krijgen van het boek.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
(1881-1955)

ZIJN LEVEN, ZIJN WERKEN
EN DE BETEKENIS VAN ZIJN VISIE OP EVOLUTIE
VOOR ONZE TOEKOMST

De Franse bioloog, natuurkundige en filosoof Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) ontwikkelde een theorie over evolutie. Deze was gebaseerd op zijn wetenschappelijk werk en zijn praktische veldwerk als paleontoloog, vooral in China. In dit werk wordt al geanticipeerd op de culturele evolutie die nu plaatsvindt via onze communicatietechnologie. De schepping van onze wereld is niet voltooid, maar ligt in de handen van ieder van ons persoonlijk. Het hangt van onze eigen inspanningen af wat de toekomst zal brengen: een totale ineenstorting of onze vereniging - met behoud van wat ons zo uniek maakt - op het punt Omega. Het bewustzijn van de goddelijke kern in ieder van ons wordt symbolisch uitgedrukt in de verschijning van Christus. Vanaf dat moment is de wordingsgeschiedenis van de mens (de antropogenese) omgeslagen in de wording van Christus (de christogenese). De kerk van Rome hield de publicatie van deze gedachten tegen. Na zijn dood droegen zijn vrienden zorg voor het uitgeven van Teilhards werk. Zijn boek Het verschijnsel mens is in de hele wereld bekend geworden.

Alleen mensen boven de zestig zal de naam Teilhard de Chardin in Nederland tegenwoordig nog bekend in de oren klinken. Rond 1960 echter trokken lezingen over zijn werk volle zalen. Zij werden gehouden door Theo Smits, directeur van de hogere pedagogische school 'Magister vocat' en secretaris van de Raad van Kerken in Amsterdam. Onder zijn bezielende leiding ontstonden in ons land ook een groot aantal studiegroepen rond de persoon en het werk van Teilhard. Dhr. Smits overleed kort na de oprichting van onze Stichting in 1994. Dankbaar gebruikten wij zijn lezingen al die jaren als een eerste inleiding op het werk van Teilhard de Chardin. Ko Kleisen, leraar Nederlands en directeur van een scholengemeenschap in Rijswijk en lid van een gespreksgroep aldaar rond de filosoof Alfred North Whitehead, publiceerde in ons blad GAMMA het artikel 'Pierre Teilhard de Chardin - een pelgrim van de toekomst'.

Het meeste werk van Teilhard is in Nederland alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. In wetenschappelijke publicaties wordt hij echter steeds meer aangehaald. Ook in de beweging New-Age en New-Thought wordt hij vaak genoemd. Doordat hij het begrip 'noösfeer' introduceerde, zien velen in hem de vader van cyberspace. Noösfeer duidt namelijk op 'de denkende laag rond de aarde'. Het woord stamt van het Griekse nous, dat geest betekent. Op internet refereren dan ook veel websites aan zijn werk.

  1. Werken Teilhard de Chardin: Nederlands - Engels - Duits - Frans
  2. De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie door Raimund Badelt [Deze tekst is de vertaling van een proefschrift, dat de auteur in december 2013 voorlegde aan de Theologische Fakultät der Universität Salzburg in Wenen ter verkrijging van de graad van Master of Advanced Studies – MAS (Spiritual Theology)]
  3. Secundaire literatuur(bibliografie)