Synthese van wetenschap en religie ~ Pierre Teilhard de Chardin