"Teilhard De Chardin ging verder waar Bergson was opgehouden" aldus de bekende wijsgeer Henri Oosthout in zijn werk 'Kritische geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte'.

In de lezing op 1 mei a.s. door dr. Henri Oosthout -ter ere van de geboortedag van Teilhard De Chardin- zal worden ingegaan op de verbanden tussen Teilhard De Chardin, Bergson en Whitehead als grote denkers.

Whitehead en Jung; artikel van Henk erbij