dubbelzijdige voor en achterkaft

Geachte lezer!

 

Onze samenleving heeft steeds meer een mondiaal en multicultureel karakter. Wij krijgen - hetzij direct, hetzij via de televisie - te maken met voor ons vaak vreemde denkpatronen, waarin mensen van andere landen en religies zijn grootgebracht. Willen wij in de toekomst vreedzaam met elkaar kunnen samenleven dan is het van het grootste belang, dat wij ons in de ander verdiepen. Immers, meer inzicht in de drijfveren en gewoonten van anderen leidt tot meer begrip en daardoor verdraagzaamheid en acceptatie.

Onze stichting, die zich richt op de convergentie (de toenadering) van wetenschap(pen) en religie(s), doet dat in het verlengde van de evolutieleer van Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Hij gaat niet in de eerste plaats uit van een geloofsovertuiging, maar van de mens. Hij ziet deze mens als een samen-werkingsverband van alle elementen, die de soort vanaf de big bang, heeft verenigd. De schepper legde in deze elementen van meet af aan iets van zichzelf, van Zijn Geest. Zoals ouders dit doen bij hun kinderen. Hun liefde gunt hun een eigen ontplooiing. In vrijheid van keuze. Daardoor ontstond de grote diversiteit op aarde aan opvattingen, geloofsrichtingen. Zoals ouders zal ook de schepper ze eens weer graag zien samenkomen. Teilhard noemt dat moment: het punt-Omega. Onze evolutie heeft ons dan bewust gemaakt van haar eigen doelstellingen. Met behoud van ieders identiteit hebben wij ons dan als mensheid ontwikkeld tot een eenheid in verscheidenheid.

Zoals met zijn eerdere boekje Het christendom in evolutie wil Antony Fernando ook met De grote wereldreligies de aanhangers van de diverse wereldgodsdiensten in dit bewustwordingsproces laten delen. Zijn hoop is erop gevestigd, dat de mensheid zal inzien, dat elke religie in wezen op deze evolutie is gericht, maar door de jaren heen vaak het bewustzijn van het wezen ervan heeft verloren. Hij onderscheidt daarom tussen een religie, die als traditie of instituut wordt doorgegeven en de religie, die vanuit eigen ervaring, inzicht en gevoel wordt beleefd.

Onze Stichting hoopt, dat alle lezers zullen bijdragen aan de verspreiding van dit boekje. Het is een vervolg op Het christendom in evolutie, dat ook via e-mail bij ons verkrijgbaar is. Prijs: € 15,- 

Te bestellen:

De boekjes van A. Fernando 'Het christendom in evolutie' en 'De grote wereldreligies en de twee vormen van elke religie' werden gedrukt in de sociale werkplaats van de GGZ te Heiloo, drukkerij De Dijk.  Ze kunnen besteld worden bij de Stichting Teilhard de Chardin (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en door:

Overboeking van het bedrag  van  € 15, -
per  exemplaar  op rekening:

NL20ABNA0584940076

t.n.v. Stichting Teilhard de Chardin
Op de Wieken 5
1852 BS HEILOO

dE RIJPING VAN EEN GEDACHTE KAFT

 

 

Eveneens te bestellen à € 15,-  stuur u ons een e-mail.

Brieven
aan Édouard Le Roy
(1921-1946)

De rijping van een gedachte

 

U kunt hier al een impressie krijgen van het boek.