Inhoud: jrg. 1 nr. 1

redactie

Aan de lezer p. 04

P. Smulders

Teilhard de Chardin

p. 05-12

David Grumett

Christus in de op materie gerichte wereld: Teilhard de Chardins religieuze ervaring en visie. p. 13-33

Eric Bruijnis

Leven, gepland of toeval

p. 34-45

Henk Hogeboom v.B.

Palmyre Oomen (red.):

Vrije wil - een hersenkronkel?

 

Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag. (recensie)

p. 46-49

Henk Hogeboom v.B

Ronald Meester: Arrogant Waarom wetenschappers vaak minder weten dan ze denken. (recensie)

p. 50-51

Ruud van Wees

Gerrit Teule: Hebben wij een ziel? Zo ja, waar dan? (recensie)

p. 52-57

Henk Hogeboom v.B.

Andrew Solomon: Ver van de boom - Als je kind anders is. (recensie)

p.58-60

Henk Hogeboom v.B

Hans Wissema: Siberische Lessen over Leven, Liefde en Dood

p.61-63

redactie

Oproep

p.64

 

Inhoud: jrg. 1 nr. 2

Van de redactie

 

p. 03

Bernard Pierrat

Het punt-Omega van Teilhard bezongen op het Institut de France

p. 04-21

redactie

Kahlil Gibran: De Profeet met een nawoord van Désanne van Brederode

p. 21

Anne Koole (vert.)

De oecumenische dialoog

p. 22-38

Dick K. F. Meijer

De Constructie van de Werkelijkheid: Cyclische Stromen van Informatie…

p. 39-51

Harm Bart

Blind Toeval of Hoger Plan? -Kanttekeningen bij een spanningsveld in het denken over mens en wereld

p. 52-72

Eric Bruijnis

Is de vrije wil een illusie?

p. 73-78

redactie

René Munnik: Tijdmachines Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur

p. 79-82

redactie

Jan Seijbel: Veblens visie - Het belang van Thorstein Veblens ideeën voor zijn en onze tijd - met een voorwoord van Maarten van Rossem

p. 83-87

redactie

Cilja Zuyderwyk: Een urn vol kinderdromen

p. 88

redactie

Nabeschouwing

p. 89

redactie

Oproep herhaald

p. 90

 

Inhoud: jrg. 1 nr. 3

 Van de redactie     p. 03
 Henk Hogeboom v.B Inleiding   p. 04
 Jean-Jacques Suurmond Wereld in Gloed   p. 05-07
Pierre Teilhard de Chardin REISBRIEVEN 1923-1955 - Inleiding door prof. A. Portmann p. 08-17
 Pierre Teilhard de Chardin De mis als mondiale meditatie  p. 18-34
 Harm Bart Schuivende godsbeelden in een veranderend wereldbeeld  p. 35-52
 Harry Ansems Een gelukkige atheïst  p. 53-54
Gerrit Teule Commentaar op 'Is de vrije wil een illusie? van EricBruijnis  p. 55-59
Eric Bruijnis

De Vrije wil - Commentaar op Teule

p. 60-64
redactie

Roger Lenaers: Op verkenning in een nieuw land (recensie)

p. 65-66
redactie

 Jan W. Stoop: Darwin, liefde en God - Het belang van evolutie voor theologen (recensie)

p. 67
redactie

Sander Bais: Keer waarheid in de natuurwetenschap (recensie)

p. 68
redactie Tijs van den Brink: Adieu God?(recensie) p. 69
redactie Oproep! p. 70

 

 

Inhoud: jrg. 1 nr. 4

redactie Inhoud p. 03

redactie Inleiding p. 04

Roger Foehrlé De spiritualiteit en de godsdiensten;

procesfilosofie en -theologie en...

Teilhard de Chardin p. 05-18

Kris Roose De zin van het bestaan p. 19-22

Barbara

Nordmeyer Teilhard de Chardin p. 23-36

Peter Renaud De eonentheorie van Jean Emile

Charon p. 37-56

Benedict

Broere Geest en kosmos p. 57-62

bestuur Oproep p. 63

Inhoud: jrg. 2 nr. 1

redactie Inleiding p. 04

Kocku von Stuckrad De schepping in vier letters p. 05-10

<tableclass="TableGrid" style="width: 100%; float: left;" cellspacing="0" cellpadding="0">

Harry Ansems

De uitbreiding van het bewustzijn in ruimte en tijd p.11-18

Kris Roose

De zin van het bestaan Verleden en toekomst van leven & heelal volgens de

recentste wetenschappelijke

inzichten p. 19-31

Raimund Badelt

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een heden

daagse oriëntatie p. 32-53

Anne Koole

Christopher

selectie uit: P. Teilhard

de Chardin 'Reisbrieven

1923-1955' - ingekort p. 54-56

Corbally s.j

Ilia Delio (ed.) - From

Teilhard to Omega Co-creating an Unfinished

Universe [recensie] p. 57-59

redactie

Prof. dr. S.W. Couwenberg:

Heeft geschiedenis zin? Of is dit een onzinnige

vraag? [recensie] p. 60-61

redactie

Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel: 'EEN

@NDER SOORT GELD helpt economie, milieu en

euro' [recensie] p. 62-63

Inhoud: jrg. 2 nr. 2

redactie

Inclusief denken en handelen

 p. 04-06

Rob Faesen sj.

Mystiek: een ontmoeting, een omhelzing

 p. 07-09

Harm Bart

Naar een rijker natuurbegrip, maar hoe dat in maatschappelijke en politieke praktijk operationeel te maken?

 p.10-30

Peter Renaud

Een analytische bespreking van'Thomas Nagel: Geest en Kosmos - Hoe houdbaar is de neodarwinistische visie? 

 p. 31-50

Kris Roose

De zin van het bestaan Verleden en toekomst van leven & heelal volgens de meest recente wetenschappe-

lijke inzichten

 p. 51-69

Eric Bruijnis

De basisfuncties van de kosmos - Emergente eigenschappen en Plato's Ideeën

p. 70-77

Inhoud: jrg. 2 nr. 3

 

Van de redactie p. 04

 p. 03

William Ockham

Laudato Si en Teilhard de Chardin

 p. 05-07

Martin Maier SJ

Laudato si: Franciscus' ecologische Magna Carta

 p. 08-11

Luigino Bruni

Joseph Ratzinger:

Een econoom over de encycliek 'Laudato sí'

 p. 11-13

Paus Benedictus XVI

De Geest van de Liturgie

 p. 14-15

Freek van Leeuwen

De ontmoeting met God

 p. 16-19

Raimund Badelt

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie -II

 p. 20-34

Henk Hogeboom v.B.

Onze toekomst in het licht van de evolutie

 p. 35-44

Bennie Mols

Van Sapiens tot Machinus

 p. 44-47

Henk Hogeboom v.B. De volmaakte mens? p. 48-50

ds. A.G. Barkey Wolf Het geheim van Teilhard de

Chardin p. 51-56

redactie Teilhardkenner P. Richard

Brüchsel sj. 90 jaar p. 57-58

Teilhard de Chardin Voorwoord bij 'Mijn univer-

sum' p. 59-61

redactie Duitse uitgaven van en over

Teilhard de Chardin.. p. 62

 

redactie Nick Broers: 'Achter Darwins

horizon - Een religie voor

atheïsten' (recensie) p. 63-64

Inhoud: jrg. 2 nr. 4

Inhoud

p. 03

Van de redactie

p. 04

Raimund Badel

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie -III p.05-20

Allerd Stikker

Teilhard, Evolution and Eco-

logie p.21-38

Peter B. Todd

Teilhard en andere Moderne Denkers over Evolutie, Geest

en Materie (deel 1) p.39-46

redactie

Tom Uytterhoeven 'Evolutie,

cultuur en betekenis'

(recensie) p.47-50

Lessing, Gotthold E.

De Ringparabel p.50-51

Joseph A. Bracken, sj. Teilhard de Chardin, A.N. Whitehead en een metafysica van intersubjectiviteit p.52-59

redactie Alice Roberts: 'Het ongeloof-

lijke toeval van ons bestaan Een evoluitionaire reis door het menselijk lichaam' (rec.) p.60-61

redactie Corien Oranje & Cees Dekker:

Het geheime logboek van Topnerd Tycho - Over Dino's, dwaalsterren en de maker (rec.) p.62-63

redactie Toeval en zin. p.64

Inhoud: jrg. 3 nr. 1

 

p. 03

Van de redactie

Inleiding

p. 04

Badelt, Raimund

De spiritualiteit van Teilhard de Chardin ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie

 

Hogeboom van B.,

- IV (dissertatie)

p. 05-25

Henk

Parry, Glenn

Oplossend vermogen

p. 26-27

Aparicio

Denk je de tijd zoals de

 
 

natuur dat doet

p. 28-34

Todd, Peter B.

Teilhard en Andere Moderne

Denkers over Evolutie, Geest

 
 

en Materie (deel II)

p. 35-47

Harry Ansems

Geest en materie,de oor-

 
 

sprong van ons bewustzijn

p. 48-55

redactie

Voor u gelezen-I:

Arthur Japin - De zwarte met

 
 

het witte hart Voor u gelezen-II:

Conny Braam - De woede van

p. 56-61

 

Abraham

p. 61-63

Stikker, Allerd

Mijn dank aan de schepping

p. 64

Inhoud: jrg. 3 nr. 2

Raimund Badelt De spiritualiteit van Teilhard

de Chardin ter ondersteuning

bij een hedendaagse oriëntatie

-V (slot) p. 05-16

Gerrit Teule Enkele opmerkingen over de

paus en de oerknal p. 17-18

Henk Hogeboom v.B. Het monitum van 1962 - ver-

zoek aan en antwoord van het

Vaticaan p. 18-23

Gérard Donnadieu Spiritualiteit en religies De

invloed van de Chinese religies

op de godsdienstige visie van

Teilhard de Chardin p. 24-43

Chantal Amouroux De culturen en religies in

China Interview met Thierry

Meynard s.j. p. 44-48

Henk Hogeboom v.B. William H. Calvin: De rivier

die tegen de berg op stroomt

(recensie) p. 49-51

redactie . Willem J. Ouweneel: Wijsheid

voor Denkers - Een inleiding tot

de christelijke filosofie (recensie) p. 52-54

Marjan van Druenen Gerrit Teule: De Formule van

de Mentescoop, een onderzoek

naar de geest en de ziel van de

evolutie (recensie) p. 55-57

redactie . Jan F. Kruse: Hoe onze wereld

bedacht werd (recensie) p. 58-59

redactie . Perry Pierik (red.): Keulen:

Kalifaat Light en de Fallout van

een conflict' (recensie) p. 60-61

Henk Hogeboom v.B. Piet Terhal: Wegen naar een

menswaardige toekomst - Pierre

Teilhard de Chardin in gesprek

met Martin Buber en Jan Tinber-

gen (recensie) p. 62-63

Allerd Stikker Vier werelden in één heelal p. 64

redactie . Mgr. Gerard de Korte: Geroepen

tot hoop - Bouwen aan een barm-

hartige kerk (recensie) p. 65-66

Inhoud en Inleiding: jrg. 3 nr. 3 p. 03-04

Gerrit Teule Pierre Teilhard de Chardin, een man van de geest en de

toekomst p. 05-14

Chris Corbally sj. Een kennismaking met

Teilhard p. 14-19

Erica Op 't Hoog Herman Wijffels en

Laudato Si p. 20-24

Wij lazen voor u: Jan Smit

'De opdracht of de vele gezich-

ten van Herman Wijffels p. 24

Eric Palmen Herman Wijffels: Niemand

leeft voor zichzelf p. 25-28

Gérard Donnadieu Teilhard en de grote transitie p. 28-41

Pierre Teilhard de

Chardin Hymne aan de materie p. 41-45

Ton Borsboom Teilhard de Chardin en New

Age: een dubieuze of een vrucht-

bare relatie? - 'Een analyse van

'Het Goddelijke Milieu' p. 46-50

Mark Akkerman IS komt niet uit de lucht vallen p. 51-53

redactie Rien van Sijl: Voorbij de weten-

schap - Overpeinzingen op een

grensvlak van rationaliteit en

zingeving p. 54-55

Michael Puett, Christine GrossLoh: De Weg - Wat Chinese filosofen ons over het goede leven

leren p.56-58

 

Inhoud: jrg. 3 nr. 4

p. 04

Meijer, Dick K.F. Memen als informatiereplicatoren

in de samenleving: Het virus als bio-

 

archetype van de meme p. 05-30

Borsboom, Ton

Teilhard de Chardin en New Age:

 

een dubieuze of een vruchtbare relatie? - Een analyse van 'Het

Goddelijke Milieu' p. 31-40

Vries, Ad de

Bewustwording p. 41-46

redactie

Amir Chitzan: Hyena’s en de

Meisjes van maneschijn (recensie) p. 47-48

Teule, Gerrit

Rien van Sijl: Voorbij de wetenschap - Overpeinzingen op een

grensvlak van rationaliteit en zin-

geving (recensie) p. 49-50

Ansems, Harry

Een nieuwe visie op mensenrech-

ten is nodig p. 51-56

redactie

Taede A. Smedes: God, Iets of Niets - De postseculiere maatschappij tussen GELOOF en

ONGELOOF (recensie) p. 57-58

redactie

Manuela Kalsky & André van der Braak: ‘Tussen waarheid en wijsheid’ – De waarheidsvraag in het

licht van religieuze diversiteit p. 59-60

Freek van Leeuwen

Erik Verlinde - de emergente

zwaartekrachttheorie p. 61-68

INLEIDING: jrg. 4 nr. 1 (tevens inhoud)

In september 2018 bestaat onze Stichting Teilhard de Chardin 25 jaar. Er is in al die jaren veel tot stand gebracht. Zo openden wij een website (www.teilharddechardin.nl) in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Russisch. Voorts gaven wij al direct een tijdschrift uit onder de naam GAMMA. Met deze naam wilden wij aangeven, waar wij staan op de weg naar wat Teilhard als het eindpunt van onze evolutie beschreef met de letter Omega. Maar dat niet alleen. Ook gaven wij ermee aan, dat de artikelen in het blad een breed spectrum of gamma beschrijven, en zeker niet alleen toegankelijk zijn voor mensen uit de bèta-richtingen, maar ook voor alfa’s en een combinatie daarvan.

Ons blad GAMMA verscheen nu eens om de twee, dan weer om de drie maanden. Men kan het thans gratis vanaf onze website downloaden. Door ziekte in het bestuur kozen wij vanaf 2013 voor een nieuwe koers onder de naam GAMMADELTA. Zo creëerden we een overgangsperiode naar de volgende fase: DELTA. Wij hopen deze nieuwe fase naar het punt-Omega vanaf september 2018 te kunnen starten met een verjongd bestuur.

Met dit nummer van GAMMADELTA beogen wij jongeren bekend te maken met de persoon en het werk van Teilhard de Chardin. De door ons hierin vertaalde Duitse site van Wikipedia geeft daarvan een genuanceerd overzicht. Het is tevens een aanvulling op de in 2015/2016 bij uitg. Aspekt verschenen boeken van enkele leden van onze gespreksgroep in Den Haag, t.w.: 1) Piet Terhal, Wegen naar een Menswaardige Toekomst Pierre Teilhard de Chardin in Gesprek met Martin Buber en Jan Tinbergen en 2) Gerrit Teule (red.), Pierre Teilhard de Chardin. Een man van Geest en Toekomst.

Ook benaderen wij met dit nummer enkele met ons verwante organisaties om te komen tot een bestuurlijk samenwerkingsverband. Moge 2017 voor ieder van ons een afspiegeling worden van ons streven naar toenadering van wetenschappen en religies en daarmee bevorderlijk zijn voor de vrede tussen de diverse culturen.

Inhoud: jrg. 4 nr. 2

redactie

p. 03

Borsboom , Ton

Teilhard de Chardin en New Age: een dubieuze of een vruchtbare relatie? Een analyse van 'Het Goddelijke Milieu': Hoofdstuk 2- deel I –

De grondlijnen van het denken van Teilhard de Chardin p. 04-33

Wikipedia-2

Het wereldbeeld van Pierre

Teilhard de Chardin p. 34-61

redactie

P.D.Ouspensky: Een nieuw model van het heelal –

dl. I/ II p. 62-64

Inleiding

In de extra-aflevering van ons tijdschrift begin februari hebben wij o.a. via een vertaling van een Duitse Wikipedia getracht een breder publiek bekend te maken met het gedachtegoed van Teilhard. Dit ook om jongere bestuursleden aan te trekken en daarmee de toekomst van onze stichting veilig te stellen. Moge ook dit maartnummer een aansporing zijn voor alle organisaties en abonnees die het ontvangen om aandacht te schenken aan dit streven van onze Stichting. Velen verkeren in onzekerheid over onze toekomst. Dat Teilhard “niet minder dan een omslagpunt markeert in de geestelijke geschiedenis van de mensheid” (zie p. 59, 2e alinea), kan niet genoeg worden benadrukt. Er is ons dan ook alles aan gelegen om zijn ideeën te blijven verspreiden. Uw reacties zien wij graag tegemoet.

Namens het bestuur,

Henk J. Hogeboom van Buggenum voorzitter

Inhoud: jrg. 4 nr. 3

redactie (vert.)

Pierre Teilhard de Chardin:

 
 

Evolutie en schepping

p. 04-20

Borsboom, drs. A.

Teilhard de Chardin en New Age: een dubieuze of een vruchtbare relatie? Een analyse van ‘Het God-

 
 

delijk Milieu’-Hfdst.2, dl.2

p. 21-36

Marianne Heselmans

Het geheugen van de cel – In de evolutie volgens Eva

Jablonka doet geschiedenis

 
 

ertoe

p. 37-43

Bonting, prof. dr

Evolutie gezien door Phillip

 
 

E. Johnson en Eva Jablonka

p. 44-46

redactie

Bruce H. Lipton: De biologie van de overtuiging – Hoe je

 
 

gedachten je leven bepalen

p. 47-48

Rivas. Titus

Metasubjectieve cognitie en de hersenen: subjectieve ervaringen en de locatie van concepten met betrekking tot

 
 

het bewustzijn

p. 49-68

redactie P.D.Ouspensky: Tertium Organum – De derde Canon van het Denken – Een sleutel

tot de raadselen der wereld

p. 69-70

GAMMADELTA verschijnt dit jaar vaker dan anders. Dit om de (r)evolutionaire ideeën van Teilhard de Chardin m.b.t. de convergentie van wetenschap(pen) en religie(s) nog breder te verspreiden. Op vele gebieden vindt thans een omslag in het denken plaats. Iedereen die hierover kan en wil meepraten wordt door onze Stichting uitgenodigd een bijdrage daaraan te leveren .

Inhoud: jrg. 4 nr. 4

redactie

p. 04

   

Karin Bosveld

Interview met prof. dr. Paul

de Blot, SJ p. 05-12

Hooven, Marcel ten

Levenslessen van Johan Witteveen: Een soefi sust de duivel in

slaap p. 13-23

Blanken, Martien den

Water is leven p. 23-26

Kronenburg, Hans

De Reformatie als herstel van de

Catholica: wij-zijn-ook-katholiek p. 27-30

Borsboom, drs. A.

Teilhard de Chardin en New Age: een dubieuze of een vruchtbare relatie? – Een analyse van

‘Het Goddelijk Milieu’ p. 31-44

Bijster, Pauline

Gedachtekracht: Een kwestie van

energie p. 45-48

redactie

Joseph Ratzinger/

Sophie Bosèdé Olúwolé: Socrates en Òrúnmìlà – Wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren,

ingeleid en vertaald door Saskia van der Werff (recensie) p. 49-50

paus Benedictus XVI

De Geest van de Liturgie p. 51-60

Hogeboom van Bugge-

num, Henk Vakantie (gedicht) p. 61-62

Inhoud: jrg. 4 nr. 5

Hogeboom v.B., Henk Inleiding p. 04

Roose, Kris Ontwikkelings-Genoot-

schappen p. 05-14

Melman, Frederique God of de oerknal: waarom

niet allebei? p. 15-20

Borsboom, drs. A. Teilhard de Chardin en New Age: een dubieuze of een vruchtbare relatie?Theologische aspecten van het kosmische denken p. 21-35

Hogeboom v.B., Henk Gijsbert van den Brink: En de aarde bracht voort… Christelijk geloof en Evolutie (recensie) p. 36-38

Bruijnis, Eric Hebben bacteriën bewustzijn p. 39-49

redactie Nico M. van Straalen en Dick

Roelofs: Evolueren wij nog?–

Alles wat je wilt weten over

ontwikkeling en evolutie van

ons lichaam (recensie) p. 50-53

Roose, Kris De toekomst der sociale regu-

latoren p. 54-63

redactie Martijn van Calmthout: Echt

zwaar – Hoe de natuurkunde

met de zwaartekracht worstelt

Met voorwoord door Erik

Verlinde en strip (p. 130-135),

getekend door Erik Kriek. p. 64-65

redactie Massimo Pigliucci: Hoe word

je een stoïcijn – Oude filosofie

voor het moderne leven p. 66-67

 

Inhoud: jrg. 4 nr. 6

redactie Inleiding p. 04

Pragt, Hein De evolutietheorie en het ontstaan

van de aarde p. 05-20

Donnadieu, Gérard Teilhard en de rooms-katholieke

Kerk p. 21-29

Haught, John F. Meer zijn – Teilhard de Chardin

wordt zichtbaar! p. 30-36

Bliek, Pieter De evolutie van het ‘Nieuwe Verhaal’ Schepping of evolutie? Geloof versus wetenschap? Een gebed zonder einde?

Of toch niet? p. 37-44

K.F. Meijer, Dick Plaatst de moderne fysica religie en spiritualiteit in een ander licht? p. 45-57

Borsboom, Ton Teilhard de Chardin en New Age: een dubieuze of een vruchtbare relatie? Theologische aspecten van het kosmi-

sche denken. p. 58-62

Blot sj., Paul de Ons recht op menselijke waardigheid p. 63-64

Inhoud: jrg. 4 nr. 7

Inleiding p. 04

redactie Nabeel Qureshi: Allah of Jezus?

(recensie)

p. 05- 06

Jansen, Ferno De universele theorie

Meijer, Dick K.F. Plaatst de moderne fysica

religie en spiritualiteit in een

p. 07- 28

ander licht? (vervolg)

p. 29- 45

Borsboom, Ton

Teilhard de Chardin en New Age: een dubieuze of een vruchtbare relatie? Theologische aspecten van het kosmische denken

 

(vervolg)

p. 46- 54

Blot, Paul de

Ik heb een droom – Van duurzaamheid tot zingeving –

 
 

De natuur als onze leerschool (uittreksels uit het boek!)

p. 55- 62

Peters sj., Jan

Harry Kuitert (1924-2017):

‘Al onze kennis over God is

 
 

eigenlijk geen kennis’

p. 63-64

Inhoud: jrg. 4 nr. 8

redactie Aandachtsvelden – economie p. 05 Nooteboom, Bart Het basisinkomen p. 06-07 redactie Bart Nooteboom: Vertrouwen –

Opening naar een veranderende

wereld p. 08-09

Hogeboom v.B., Henk Friedrich Nietzsche in diverse

beschouwingen p. 10-18

Blot, Paul de

Ik heb plezier … Hoe ik mijn weg vond in het bedrijfsleven. Autobiografie (uittreksels uit

 

Meelker, Emma &

het boek !)

p. 19-25

Ariëns, Hans

Geen geduld met moeilijk doen – interview met

 
 

Anne-Marie Rakhorst

p. 26-30

redactie

Uit: Adolf Portmann: De pijl van het mensdom - beschouwing over de hoofdgedachten

 
 

vanTeilhard de Chardin

p. 31-35

redactie

Richard David Precht:

Denken over dieren – Waar

 
 

ligt de grens van de mens?

p. 36-37

Meijer, Dick K.F.

Plaatst de moderne fysica religie en spiritualiteit in een

 
 

ander licht?

p. 38-49

Borsboom, Ton

Teilhard de Chardin en New

 

Age:een dubieuze of een vruchtbare relatie? Theologische aspecten van het kosmische denken p. 50-56

Teilhard de Chardin,P. Hymne aan de materie p. 57-58

. Foto van de geoloog Pierre

Teilhard de Chardin (uit de collectie van de Citroënfabrieken) p. 60

Inhoud: jrg. 5 nr. 1

redactie

 

Inleiding

p. 04

Hogeboom van Bug-genum, Henk

De natuur als drijvende kracht

p. 05-11

Benmiloud, Hadjar

Ivoorwitte Sophia

p. 12-13

Meijer, Dick K.F.

Plaatst de moderne fysica religie en spiritualiteit in een ander licht? (slot)

p. 14-33

Borsboom, Ton

Teilhard de Chardin en New Age: een dubieuze of een vruchtbare relatie? Theologische aspecten van het kosmische denken. (slot)

p. 34-40

Leeuwen, Freek van

De vorming van deeltjes, sterren, de menselijke geest en Teilhards punt-Omega

p. 41-66

redactie

Christian Madsbjerg: Filosofie in een tijd van Big Data – (rec.)

p. 67-68

redactie

Kees Vuyk: Oude en nieuwe ongelijkheid – Over het failliet van het verheffingsideaal (rec.)

p. 69-70

Inhoud: jrg. 05-02-mrt.2018

redactie Inleiding p. 04

Kwant, Lambèrt de Transhumanisme: Een toe-

komstvisie op het menselijk

leven na de integratie van

mens en machine p. 05-15

Hogeboom van

Buggenum, Henk Max Tegmark: Life 3.0

Mens zijn in het tijdperk van

kunstmatige intelligentie (KI) p. 16-20

Murphy, Frances Geschapen naar Gods beeld? p. 21-30

Freek van Leeuwen Pierre Teilhard de Chardin en

Geestkunde Een vergelijking

van zijn wereldbeschouwing met

die in mijn boek ‘Geestkunde’ p. 31-49

Libbrecht, Ulrich Kan de comparatieve filosofie

een bijdrage leveren aan de ver-

zoening tussen religies? p. 50-66

redactie Im memoriam Ulrich Libbrecht

(1928-mei 2017): Stilte p. 67-68

redactie Mogobe Ramose: Ubuntu –

Stroom van het bestaan als

levensfilosofie (recensie) p. 69-70

Jrg05-nr03-apr18

Inhoud

Kesel, Marc De De paradox van de moderne

mystiek p. 05-08

Koetsveld, zr. Hilde-

gard C. OSB John Zizioulas: Theoloog van

de toekomst p. 09-21

Revis, Paul/

Renaud, Petert Een e-maildiscussie over het

punt-Omega p. 22-27

Gerrit Teule Bewustzijnsevolutie en

Artificial Intelligence p. 28-63

redactie In memoriam Steve Hawking

(08-01-1942 – † 14-03-2018) p. 64

Inhoud jrg05-nr04

redactie Inleiding p. 04

Donnadieu, Gérard Pierre Teilhard de Chardin

ondergaat de vuurdoop in het

werkelijke leven p. 05-10

Teule, Gerrit Bewustzijnsevolutie en

Artificial Intelligence – 2 p. 11-30

King, Тномas M. Wetenschappelijk onderzoek als

aanbidding – Pierre Teilhard de

Chardin (1881-1955) p. 31-45

Teule Gerrit Dialogen voor vrede - Een ont-

moeting met de organisatie

Initiatives of Change p. 46-47

Bliek, Pieter Prof. Rotmans blikt terug op

dertig jaar klimaatverandering p. 48-53

redactie Ruud Lubbers: Persoonlijke her-

inneringen – met letterlijk geciti-

teerde verwijzing naar Teilhard

de Chardin p. 54-57

redactie Marli Huijer: Beminnen –

Nieuw Licht op seksuele vrij-

heid (recensie) p. 58

redactie Jan Prij – God en geld (rec.) p. 59-60

redactie Dik Bijl: Alles wordt anders –

Hoe robots, 3D-printers, kunst-

matige intelligentie (KI) en

nog vier technologieën ons le-

ven zullen veranderen. p. 61-62

redactie Florentijn van Rootselaar:

Filosofisch veldwerk - Grote

filosofen van nu overleven

in barre tijden. p. 63-64

DELTA +

JANUARI 2020

Teilhard de Chardin - Bouwen aan de Aarde p. 04-43 Teilhard de Chardin – Prophet unserer Zeit p. 44-47

John F. Haught – More Being - The Emergence of

Teilhard de Chardin В.И.АлексееваПьер Тейяр де Шарден:

p. 48-56

"Любовь энергия"

p. 57-64

– Teilhard and China

p. 64-65

MAART 2020

 

Hogeboom v.B. Henk

Inleiding

p. 03

Giron, Hilaire

Planetisatie

p. 04-12

Donnadieu, Gérard

Newman heilig verklaard..

 
 

nu Teilhard nog?

p. 13-25

Bliek, Pieter

De toekomst van de werk

 
 

gelegenheid

p. 26-38

Redactie

Voor u gelezen: E. Rutten

 
 

‘Contra Kant’

p. 39

Fauré, Juliette

Die Noosphäre im russ.

 
 

Kosmismos

p. 40-44

Кравцов Артур

В. И. Вернадский: жизнь

 
 

во благо будущего

p. 45-57

Delio, Ilia (ed.)

From Teilhard to Omega

p. 58-61

JULI 2020

Inhoud

p. 03

redactie

Inleiding p. 04

Brico, Rex

Teilhard de Chardin in de jaren

'80 – De zin van de kosmos p. 05-14

Huxley, Sir Julian

Cobb Kreisberg,

De zes sleutels van Teilhard de Chardin - De mysticus die wetenschap en geloof wilde

verzoenen p. 15-22

Jennifer

Ebersberger, dr.

A Globe, Clothing Itself with

a Brain p. 23-32

med. Ludwig

Teilhard de Char-

Aufgeklärte Religiosität ‒ Nachdenkliches zum 11.

September 2001 p. 33-43

din, Pierre

Hogeboom van

СtpoиtƄ зemлю-III p. 44-56

Buggenum, H.J.

Hogeboom van

Jonas Slaats: “Religie herzienVoorbij het wij-zij-denken van seculier versus religieus” (rec.) p. 57-58

Buggenum, H.J.

Job van Schaik & Wouter Slob: Van God spreken - Gesprekken over religie, geschiedenis en

filosofie p. 59-60

   

AUGUSTUS 2020

Inleiding

p. 04

Brico, Rex

Teilhard de Chardin in de

jaren '80 – De zin van de

kosmos – vervolg p. 05-11

Leeuwen, Freek v.

‘Het bewústzijn’ of ‘het zíjn dat zich bewust is’? ‘Het weten’

of ‘de geest die weet’? Het cartesiaanse geest-materiepro-

 
 

bleem

p. 12-39

King, Thomas M.

Teilhard, Evil and Providence

p. 40-61

redactie

Martine Oldhoff: Kijk op de

 

SEPTEMBER 2020

ziel (boekbespreking)

p. 62

Inhoud

 

p. 03

Inleiding

 

p. 04

Broere, Benedict

From Teilhard to Omega

p. 05-13

Opdenberg, H.R.

Het oneindig gevarieerde

 
 

heelal

p. 14-23

Teule, Gerrit

Natuurlijke ethiek

p. 24-48

Gut, Jutta

Pierre Teilhard de Chardin

p. 49-61

redactie

recensie van Olivier Roy:

 
 

Is Europa nog christelijk?

p. 62-63

OKTOBER 2020

Inhoud

p. 03

redactie

Inleiding p. 04

Teule, Gerrit

De evolutie van een natuurlijke

 

ethiek – II en slot

p. 05-29

Camdessus, M.

De planetaire druk en democratie volgens Pierre Teilhard

 
 

de Chardin

p. 30-47

Leeuwen, Freek v.

De betekenis van de maan

 
 

voor het leven op aarde

p. 48-55

Haught, John F.More

Being - The Emergence

 
 

of Teilhard de Chardin

p. 56-64

redactie

Samuel Wells: De toekomst is groter dan het verleden – Een

 

NOVEMBER 2020

nieuwe weg voor de kerk

p. 65-66

redactie.

Hogeboom van

Inleiding

p. 04

Buggenum, H.J

Onze toekomst in het

 

 

Duffy, ssj.

licht van de evolutie

p. 05-13

Kathleen

Teilhard en Hawking over

 
 

Schepping

p. 14-41

Bliek, Pieter

Verveling krijgt vat op

 
 

de maatschappij

p. 42-47

Teule, Gerrit

Het gemeenschappelijke onbe-

Wuste p. 48-49

 

Schmidbauer, W.

Triebkräfte in der Evolution, gestern, heute und morgen. Eine

Skizze unter Auswertung von

Texten von Teilhard de Chardin p. 50-61

 

redactie

W. Immink: Kaaskop tussen de

Kalasjnikovs – erhalen uit het echte

Rusland p. 62-63